העלאת נספחים

לומדים יקרים,

בעמוד זה ניתן להעלות נספחים ואישורים עבור קורסים מקוונים לגמול השתלמות.

הורדת הקבצים: נספח א, נספח ח, טופס הצהרה, טופס יציאה במהלך מפגש.

אנא הכניסו שם מלא ותעודת זהות, את שם הקורס ואת מספרו ולאחר מכן העלו את הקובץ המבוקש. ניתן להעלות קובץ אחד בכל פעם.

נספח ח

יש להעלות נספח ח חתום ע”י המעסיק.

אישור היעדרות

כאן ניתן לשלוח אישור מחלה/לידה/מילואים וכו’.

טופס הצהרה

יש למלא טופס זה עבור היעדרות ממפגש מלא.

טופס יציאה במהלך מפגש

יש למלא טופס זה עבור היעדרות מחצי מפגש.

נספח א

יש לחתום חתימה דיגיטלית על נספח א (חתימת הלומד)

iw עִבְרִית
X