משוב מרצים

גבי קונפינו

תכני לימוד: תיאוריות התפתחותיות, תפקידי הסייעת, חוק חובת הדיווח, מצבים המחייבים סייעת רפואית, איתותי מצוקה, ילדים בסיכון, פסיכולוגיה של נכויות ומוגבלויות

באיזו מידה הפגין המרצה בקיאות בתכנים הנלמדים?

באיזו מידה יצר המרצה קשר טוב עם הקבוצה?

באיזו מידה המרצה עורר בך עניין בתכני הקורס?

באיזו מידה המרצה עודד השתתפות פעילה של הקבוצה במפגשים?

באיזו מידה המרצה היה קשוב לשאלות?

באיזו מידה היה המרצה סבלני ונעים?

האם יש לך הערות נוספות בנוגע למרצה זה?

iw עִבְרִית
X