הסיכומים שלי

בעמוד זה ניתן לצפות בכל סיכומי השיעור שהגשתם באתר מתאריך 17/01/21.

כמו כן, מהיום ניתן לערוך את סיכומי השיעור בעמוד הסיכום. אנא וודאו שכל הסיכומים עומדים בנהלי משרד החינוך טרם מועד סיום הקורס.

iw עִבְרִית
X