אחראיות משפוטית

סיכום שיעור 5

.renata

.renata

פרטי הסיכום

קורס: אחראיות משפוטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

אחריות משפטית:
אתיקה ואחריות:
יש מספרי יסוד באתיקה: יושרה, הגינות,כנות , ואחריות.
ערכים שמתאימים לארגון אתי ומוסרי אם הוא ציבורי ועסקי.
אתיקה מקצועית, התנהגות נכונה וראויה של אנשים שעוסקים באותו מקצוע.המקצועיות מתבטאת גם בעת ציות לכללי ונהלי החברה/ העיסוק.
מקצועי זה לדעת לא לעשות מעשים לא אתיים.לא להיות במצב של ניגוד ענינים עקב הכרות קרובה.השירות חייב להיות אחיד מבחינת האיכות.
מבחינה מעשית האתיקה מתייחסת לכל הפעולות הנמצאות במתחם לבין מה מותר לעשותו לבין מה שראוי.על הארגון חובה להקפיד על זכותם של העובדים לפרנסה, ותנאים הוגנים.
האתיקה בשירות הציבורי מתבטאת ב3 סוגים:
1. נורמת התנהגות כלפי הפרת כללים ויש תוצאות פליליות, ענישה.
2. נורמת התנהגות שלהפרת יש תוצאות משמעויות
 וענישם במקרה שלהם.
3. נורמת התנהגות במסגרת האתיקה, מנגנוני אכיפה, מסגרת מנחה ומדריכה.
מעמדם של עובדי המדינה, סמכותיהם מחייבים הקפדה על רמה אתית גבוה, מכך שהם המראה של השירות הציבורי.
האתיקה של שירות המדינה, נאמנים לציבור. לא לשמש לרעה את כוחם וסמכויותיהם.
חייבים לשמור אמונים למדינה, למלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עליהם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X