אחראיות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 3

Ilans

Ilans

פרטי הסיכום

קורס: אחראיות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

אחראיות משפטית- שיעור 3-אילן שטרנברג- 200208577 19.2

החוזה המנהלי- חוזה בין שני צדדים פרטיים ,מבחינה משפטית קיים שיווין בין הצדדים לחוזה.

גוף ציבורי נושא באחראיות למילוי התפקיד גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה משפטית.

שחיתות-כל פגיעה במנהל התקין ובטוהר המידות.

במגזר הציבורי שחיתות היא מצב שעובד ציבור מנצל לרעה את הכח והמעמד אשר יש לו מתוקף תפקידו לקידום אינטרסים זרים ובעיקר אישיים שלו או של מקורביו.

ישראל במצב לא מזהיר מבחינת מדד השחיתות בעולם כאשר היא מקבלת ציון 60 מתוך 100 במדד, וניצבת במקום ה-35 מתוך 180 מדינות ,כאשר מדינות כמו איחוד האמירויות ואסטוניה נמצאות מעלינו בדירוג.

השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית. השחיתות הדמוקרטית פוגעת בשיוויון הזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתי הציבור. למשל מכרזים פנימיים שלעיתיים יכולים להתגלות כמוטים ולא בהכרח שיוונים.

השחיתות פוגעת בלכידות החברתית,באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה.

מעשים שהם שחיתות שלטונית-פלילי-עבירות

עבירות באזור הדמדודים, שבין המשפט הפלילי והמנהלי, נפוטיזם, בזבוז כספי ציבור, הטיית מכרזים, עבירת מרמה וקבלת מתנות אסורות.

מעשי שחיתות יכולים להתגבש לעבירה פלילית- בעיקר במסגרת “מרמה והפרת אמונים”, אולם גם אם המעשים לא מגיעים לכדי עבירה פלילית הרי הם נחשבים לשחיתות ציבורית קשה ודורשים טיפול במישור המנהלי-משמעתי.

-חוסר שקיפות וביקורות מעטות מגביר את פוטנציאל השחיתות, כדי למנוע חוסר שקיפות יש להעלות את רמת האמון של הציבור בחברה , לחשוף פרוטוקלים בזמן, שתהיה שקיפות ברמה גבוהה.

עבירת שוחד צריכה לעמוד ב-3 קריטריונים

1- מקבל השוחד שהוא עובד ציבור

2- מתן טובת הנאה מוחשית\ לא מוחשית.

3- מקבל השוחד מבצע פעולה בתמורה לטובת הנאה.

2 יסודות מרכזיים יש להוכיח בהליך המשפטי לבירור עבירת השוחד.

-הוכחת קשר סיבתי / עובדתי בין מתן טובת ההנאה לבין הפעולה שביצע מקבל השוחד.

-יש להוכיח את מודעות הנאשם לעצם העבירה בקבלת השוחד.

חברות ציבוריות לא נמדדות רק במתן השירות שלהם ובתוצאות אלא גם בשקיפות שלהם כלפי הציבור ובסטנדרטים שלהם וזאת לעיתים בניגוד לחברות פרטיות.

-עבירת השוחד -עבירה התנהגותית, רכיב נסיבתי,יסוד נפשי בעבירה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X