אחראיות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

12345

12345

פרטי הסיכום

קורס: אחראיות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור שלישי 3.5

יחסי עובד מעביד

 

מבחן ההשתלבות – כמה העובד השתלב בחברה האם

 

נותן שירותים חיצוניים –

 

מבחן הקשר האישי – האם ההתחייבות והחובה לבצע את העבודה היא באופן אישי או שמבצע העבודה יכול לשלוח משהוא אחר מטעמו שיבצע את העבודה במקומו.

 

מבחן הפיקוח – העובד נמצא תחת פיקוח ומרות של המעסיק ולעסוק עצמאי יש גמישות רבה

מסגרת שעות עבודה –  בדרך כלל עובד מועסק במסגרת קבועה של ימים ושעות עבודה והעבודה מתבצעת עבור המעסיק בלבד באותו פרק זמן.

מקום העבודה- האם העבודה בוצעה אצל המעסיק או במקום אחר

כלי העבודה – בדרך כלל המעסיק מספק את כלי העבודה העובד מספק את כוח עבודותו. עובד עצמאי מספק בדרך כלל גם את כלי העבודה

הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה – מהווה ראיה לכוונת הצדדים, אך אינה קובעת לכשלעצמה את מערכת היחסים בניהם. גם אם בחוזה העבודה הסכימו הצדדים על יחסי קבלן- מזמין שירות, אין בכך לסתור קיומם של יחסי עובד-מעסיק, כאשר אלה מתקיימים לפי אמות המידה המהותיות

צורת תשלום השכר ואופן הרישום במוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה – צורת התשלום  ואופן הרישום במוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה מהווים עוד אחד מהסממנים לקביעת המעמד בין הצדדים, אך אין בהם כשלעצמם, כדי לקבוע את טיב היחסים בין הצדדים. עבודה באמצעות חשבונית מס, או רישום כ”עצמאי” בביטוח לאומי, אין בהם לסתור קיומם של יחסי עובד- מעסיק, כאשר אלה מתקיימים לפי אמות המידה המהותיות שנקבעו בפסיקה

משך התקשרות ורציפותה – ככל שההתקשרות ארוכה ורצופה אזי הנטיה תהיה לראות במערכת היחסים בין הצדדים כיחסי עובד – מעסיק

חוזה – הסכם אכיף, שפיטות ניתן להגיש תביעה בגין הפרה

ישנם חוזים משפחתיים שאינם שפיטיים

חוזה מקרקעין – חייב להיות בכתב

הסכם ממון – חייב להיות כתוב

לכתובת אין משמעות

חוזה יכול להיות בכתב או מודפס

 

חתימה על מסמך הוא לא תנאי לקיום החוזה – עובדה שניתן לעשות חוזה בעל פה

יש מציע וניצע

הצעה – 1. פנייתו של אדם לחברו (כל אדם)

  1. כוונה גמירות דעת
  2. מסוימות – הפסיקה דרשה מספר תנאים מסויימים: שם פרטי ושם משפחה וכד’, מהות העסקת סוג הנכס, מחיר, מועדי תשלום והוצאות ומיסים

דרישת הכתב – חוזה כתב

חוזה עבודה לא חייב להיות כתוב

ערעור – על החלטת בימ”ש

ערער – ועדות ערער על החלטות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X