אחריות משפטית לעובדי ציבור מס קורס 130244

סיכום שיעור 2

leastraze

leastraze

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור מס קורס 130244

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

 

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי (כלומר, מבצע עבירה). רוב העבירות כוללות שני רכיבים: מעשה פלילי (=Actus Reus=יסוד עובדתי של העבירה) ומחשבה פלילית (=Mens Rea=יסוד נפשי של העבירה). במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שאדם ביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית, שכן יש להראות כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית. יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת (למשל: גרימת מוות ברשלנות) ויש עבירות שאינן מחייבות כלל תוצאה (למשל: ניסיון לרצח). עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד הפלילי (וראו גם: המשפט הפלילי). ואולם, בכל חברה מוכרים סייגים הגנות וחריגים לעבירות בקודקס הפלילי, שהמשותף להן הוא כי על אף שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה בדין, מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

 

ראינו את הסרט שיטת השקשוקה  -הסרט בודק את הקשר בין ההון לשלטון במדינת ישראל דרך הקשר בין גורמי ממשל ועיתונות לבין משפחת עופר. הסרט בוחן את הדרך שבה מכרה המדינה נכסים למשפחת עופר כמו מפעלי ים המלח, צים ובז”ן. הסרט מציג דוגמאות לכך שאותם פקידי ממשל שביצעו את העסקאות השנויות במחלוקת בשם מדינת ישראל עם משפחת עופר, התמנו לאחר פרישתם מהמגזר הציבורי לעובדים בכירים בקבוצת האחים עופר. הדוגמה הבולטת לכך בה מתמקד הסרט היא מינויו של החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, ניר גלעד, לתפקיד מנכ”ל החברה לישראל וזאת לאחר חתימת הסכם זיכיון של המדינה עם האחים עופר, המוכר גם כ”הסכם ניר גלעד”, שעורר מחלוקת ציבורית ניכרת וספג גם ביקורת חריפה מצד מבקר המדינה עד כדי כך שחברי כנסת ואחרים ביקשו לפתוח בחקירה דקדקנית של פשר העניין ואפילו לפתוח בחקירה פלילית נגד ניר גלעד

הסרט מציג גם את היחסים ההדוקים בין בכירים במגזר הציבורי והתקשורתי לבין האחים עופר, ידידות קרובה שמתגמלת את שני הצדדים.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X