אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 3

naamco

naamco

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

המרצה דן בנושא של איזון בין אינטרסים מתנגשים. הוא נתן דוגמה: המדינה פתחה משרד לטובת השכרת משרדים באיזור נצרת. בתקופת המשא ומתן המדינה דרשה להתאים את המבנים לצרכים של המדינה והעלות לכך הייתה גבוהה. המדינה חתמה על ההסכם ושכרה את המבנה. לאחר האיכלוס, שמו לב במדינה שבסביבת הבניין היו אירועים מסוכנים והמדינה החליטה לעזוב את המקום. הם חשו שאם היו ממשיכים את החוזה אז זה היה סיכון ממשי לציבור ולקהל שאמור לקבל שירות. המשכיר תבע את המדינה. השופט פסק לטובת המדינה. אכן, בנסיבות, צריך למצוא איזון בין קיום חוזה לשמירה על בריאות הציבור ולבחון תמיד את האינטרס הציבורי והפרטי. המרצה דן בפיצויי הסתמכות על מנת להראות שאפשר לפסוק גם אם אין להניח שעולים על אינטרס הציפייה של הנפגע. בחלק השני של המפגש המרצה דן בשחיתות בשירות הציבור ובהשפעותיה, סנקציות משפטיות, בחומרת העונשים בגין העבירות וסיפר ספציפיות על האירועים בהקשר של חברי הכנסת בניזרי, דרעי ואולמרט. שחיתות שלטונית היא שחיתות שקשורה לשימוש לרעה במשרה כדי להשיג טובת הנאה או רווח אישי. זה לא תלוי בצורת הממשלה וזה מנעד רחב—מעשיית מחווה ועד לשוחד מוסדי ממש וזה קיים בכל תפקיד. אך זה כן תלוי בנורמות המדינה. שוחד הוא גם עבירה שיכולה להיות קשורה כסוג של טובת הנאה וזה לא בהכרח בכסף אלא גם בשווה כסף. ח”כ לשעבר בניזרי נניח המליץ על אביו למשרה כלשהי ועצם הבקשה גרמה לסוג של מחוייבות אצל הצד השני שהתפרשה כניהול לא תקין של בניזרי. שוחד הוא מעשה שחיתות וזה מטופל כעבירה פלילית. המרצה גם דיבר על נושא המכרזים בשירות המדינה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X