אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 3

ששון בצ'איב

ששון בצ'איב

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור 19.02.2021

מפגש 3

מלאכת איזונים שמבצע בית המשפט – ברגע שיש נסיבות שבהן האינטרס הציבורי גובר על האינטרס של קיום החוזה , מצדדים באינטרס הציבורי .

בית המשפט צריך לזהות פגיעה באינטרס הציבורי לפני שהוא קובע החלטה לכאן או לכאן .

כשלא ניתן ליישב סכסוך שנוצר בין גוף פרטי לציבורי , לוקחים בד”כ את הצד של הציבורי .

שחיתות היא פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות .

אם עובד ציבור נחשד בפלילים , הוא מושעה עד לקבלת החלטה בעניינו ואם יוחלט שהוא מורשע , הוא לא יכול לחזור לעבוד כעובד ציבור .

להבדיל מנבחר ציבור – באם הוא נחשד בפלילים , הוא יכול להמשיך ולעבוד עד שיוכר כאשם . לאחא שהוא מואשם ומחזיר את חובו לחברה , יש תקופת צינון של 7 שנים אשר לאחריה אין לו בעיה לחזור ולעבוד כנבחר ציבור .

השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית .

חוסר השקיפות ובקרות מאוד מעטות מגביר את פוטנציאל השחיתות .

הצייתנות יורדת עם חוסר האמון – בלי שיתוף ציבור אמיתי ושקיפות בנוגע להליך קבלת ההחלטות , הדרך ל”התרופפות המשמעת” וההתמודדות עם ההנחיות לא מתאפשרת ברגע שהציבור לא מקבל הסברים .

עבירת שוחד – עמידה בשלושה קריטריונים מרכזיים:

  1. מקבל השוחד הוא עובד ציבור
  2. מתן טובת הנאה מוחשית או לא מוחשית למקבל השוחד
  3. עובד הציבור מקבל השוחד מבצע פעולה בתמורה לאותה טובת הנאה שהוא מקבל

הרציונל מאחורי סוג זה של עבירה הוא שנותן השוחד קונה לאט לאט את עובד הציבור למטרות העתידיות שבהן ירצה לקבל ממנו תמורה .

3 יסודות מרכזיים שיש להוכיח בהליך משפטי לבירור עבירת השוחד :

  1. הרכיב ההתנהגותי – הוא ה”לוקח” או ה”נותן”
  2. יש להוכיח קשר סיבתי ו/או עובדתי בין מתן השוחד ובין הפעולה שבוצעה בקשר לתפקידו של עובד הציבור
  3. יש להוכיח את מודעותו של הנאשם לעצם קיומו של הקשר

 

סנקציות :

  • סנקציה של מקבל השוחד – עד 10 שנות מאסר
  • סנקציה של נותן השוחד – עד 7 שנות המאסר

חברות ממשלתיות ו/או גופים ממשלתיים לא נבחנים רק על מבחן התוצאה אלא נכנסים גם סטנדרטים נוספים של טובת הציבור .

מה שאומר שבטווח הקרוב רוב השירותים יופרטו כי כבר בבסיס התחרות היא לא לפי אותם כללי משחק .

עובד ציבור המתווך לשוחד (בהוראת הממונה מעליו) – דינו כמקבל השוחד .

אם עובד נתקל במצב שהוא מטפל בנושא שקשור למקורב אליו , עליו לבצע “גילוי נאות” ולבקש שמישהו אחר יטפל בנושא .

במידה והוא מקבל הנחיה מהממונה מעליו להמשיך ולטפל בתיק למרות שביצע “גילוי נאות” עליו לבקש מהממונה חוות דעת של היועץ המשפטי של המשרד .

עבירת השוחד מתבטאת כבר בשלב התנהגותי , כלומר אם אני מבצע דברים שיש סיכוי שבעדם אקבל שוחד – משמעו שכבר שם מתבצעת פעולת השוחד .

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X