אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 5

Tsaulker

Tsaulker

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

תביעה אזרחית מטעמו של נפגע בדיני נזיקין

פיצויים מוגברים – גם סוג של פיצויים בדומה לפיצויים העונשים , אינוש משקף את הנזק שנגרם. מטרתם לפצות את הנפגע על נזק לא ממוני שנגרם לו, למשל פגיעה ברגשותיו או פגיעה בשמו הטוב.

גובה הפיצוי ייקבע על פי מספר קריטריונים: הנסיבות שבהן בוצעה העבירה ,חומרת העבירה וכוונתו הזדונית של מבצע העבירה וכן גובה הנזק שנגרם לנפגע.

במקרה של הריגה, ניתן לתבוע בנוסף את הנזקים הבאים:

  1. הוצ’ קבורה, אבלות ומצבה
  2. קיצור תוחל החיים של המנוח המדובר בנזק לא ממוני אשר הסכום שנקבע הינו פיצוי בגין נטילת החיים. בשל כך נבצר מהמנוח ליהנות מתוחלת החיים שהיית צפויה לו.
  3. שנים אבודות – השנים האבודות אלו הן אותן השנים שבהן נתקצר תוחלת חיי העבודה של המנוח כלומר אותם השנים שהם נגרם נזק והפסד השתכרות עקב הפגיעה. הנזק מחושב למשך תקופת העבודה החל מגיל 21 במקרה של קטין או ממועד האירוע במקרה של בגיר.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X