אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 9

Tsaulker

Tsaulker

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

קשרי הון ושלטון בישראל
אתיקה מקצועית – ניגוד עניינים, כל הערכים שצריך לראות במקום העבודה יושר, שוויון אפליה במקום העבודה
אתיקה בשירות הציבורית מה אתיקה מנחה את העובדים לעשות לשמור על מוטיבציה , לימוד עצמי, גילוי לב ניצול מושכל של משאבים ולעשות תחזוקה כמו שימוש חסכוני חשמל, הדפסה במדפסת בדו צדדי ולא חד צדדי, עדכון הוראות תכם
אתיקה של עובדי ציבור כלפי התפקיד עצמו חייב לשמור על הבטיחות, ישמור על הופעה ייצוגית , לקיחת אחריות, מקצועיות להשתמש בציוד נכון, לשמור על הכללים, להיות שירותי, להתייחס בשוויון לא להיכנס למצב של ניגוד עניינים, להיות שקוף ולא לתת אהבה לאוכלוסייה מסוימת ולאחרת לא.

אתיקה הנדרשת כלפי האזרחים עובד יראה אותו משרת את הציבור, משרת בכבוד ללא משוא פנים בצורה שיוונית .

חובת זהירות המעסיק כלפי העובדים שלו והציבור , על כל מפגע שיש בחצרותיי (ריח, רעש, חוסר אוויר כל מפגע שיש)
אם יש יותר מידי התקפות פיזית כלפי אחיות בחדר מיון חייב לנקוט בצעדים כי זה פתח לקבל תביעה כלפי רשלנות.
אפשר לבצע ע”י שמירת יותר מאובטחת.
פסק דין חמודה בנצרת המדינה הפסיקה חוזה עם חמודה בתוך המשרד שהוא ייתן שירותים לאזרחים. כי בערב יורים ויש עובדי מדינה בבניין של חמודה. אז המדינה הפסיקה את ההתקשרות באופן מידי בבניין זה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X