אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 7

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

פקודת הבטיחות בעבודה

תקנה- חקיקת משנה של הרשות המבצעת. תקנה אמורה לפרט את האמור בחוק או בפקודה והסמכות להתקינה מקורה בחוק אב.

פקודת הבטיחות בעבודה מתייחסת לשלושה נושאים עיקריים:

בריאות- ניקיון צפיפות אוורור תאורה וחום ניקוז רצפות השגחה רפואית.

בטיחות- בטיחות במכונות בטיחות הגישה והמעבר משטחים וכו.

רווחה- מי שתייה ורחצה מלתחות עזרה ראשונה.

מפקח- מי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה להיות מפקח על העבודה, סגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה ראשי לפי העניין ומפקח איזורי לענין מפעל פלוני מי שנתמנה לפי החוק האמור להיות מפקח עבודה איזורי באזור שבו נמצא המפעל.

נושא הבטיחות הגישה והמעבר למכונות וציוד מתוך הפקודות בטיחות בעבודה.

ביקורי מפקח- ביקורי פתע מטעם מינהל הבטיחות והבריאות נערכים לפי סמכותם בחוק.

צו בטיחות המוטל על ידי המפקח עבודה הינו דרישה לטיפול בסכנה בטיחותית ואיסור שימוש או איסור עבודה בגורם ממנו נובעת סכנה זו. המועד לביצוע צו לסילוק הליקוי הוא מיידי או במועד הנקוב בצו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X