אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 1

efratfr

efratfr

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

קיימים 3 הליכים משפטיים במדינת ישראל:

  1. פלילי – בו מוגש כתב אישום כנגד מבצע העבירה, הוא נשפט בבית משפט ובמידת הצורך הולך לבית כלא.
  2. אזרחי – עוסק בסעד – כספים שמגיעים לאדם כלשהו. לדוגמה – בית משפט לתביעות קטנות.
  3. 3. מינהלי – הממשלה, כרגולטור-מחוקק, מחליטה בעצמה אילו סנקציות יוטלו על האדם או על החברה העומדת לדין. תיק זה נסגר בתוך המשרד הממשלתי בו מתנהלת החקירה. זה נוצר כדי להוריד מהלחץ (כמויות התיקים) בבתי המשפט ולייצר אוטוריטות משפטיות שיכולות להחליט לגבי הסנקציות במקום השופט בבית הדין. ישנם המון חוקים שנשפטים בהליך המינהלי בלבד. לדוגמה בעולם העבודה – חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, חוק הודעה לעובד, חוק שכר מינימום, צווי הרחבה לעניין פנסיה ועוד – שהמטרה הייתה לפתור אותם בתוך אגף האכיפה של משרד העבודה, ולא להוציאם החוצה לביה”ד לעבודה. מונע לעיתים סחבת וזמן, כי תיק החקירה נסגר באותו משרד ממשלתי.

תחקירים – תיקי שחיתות שלטונית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X