אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 2

Amir0319

Amir0319

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שעור 2:

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית – מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי כלומר- מבצע עברה.

רוב העברות כוללות 2 רכיבים:

1. מעשה פלילי

2. מחשבה פלילית

במילים אחרות, ברוב העברות, אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעברה כאסור, כדי להטיל עליו אחריות פלילית , שכן יש להראות כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

לא מספיק שביצע עברה, רוצים לראות אייך הוא חשב , בשביל להרשיע – צריך גם תודעה , סטייט אוף מיינד (אולמרט).

יש עברות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל – גרימת מוות ברשלנות , ויש עברות אשר אינן מחייבות כלל תוצאה , למשל – נסיון לרצח.

עברה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו.

חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות.

העברות מוגדרות בדר״כ בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים, שהמשותף להם הוא שאף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עברה, קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שהחברה רואה כחשובים יותר.

לא תמיד יהיה עונש אוטומטי לאחר עברה – ישנם ערכים , נסיבות והצדקות המונעים הרשעה.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X