אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 2

sisi1001

sisi1001

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית נותנת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי כלומר מבצע העבירה.

 

שאלה חשובה 1

רוב העבירות כוללות שני רכיבים:

1.       מעשה פלילי

2.       מחשבה פלילית

 

במילים אחרות ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור, כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן להראות כי פעולותינו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

(לא מספיק שהוא ביצה במעשה חייבים “תודעה” שהוא מבצע עבירה פלילית- אולמרט הצדיק).

 

ישנם עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל: גרימת מוות ברשלנות. ויש עבירות אשר אינון מחייבות כלל תוצאה למשל: ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה- מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות.

 

העבירות מוגדרות בד”כ בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוגרים סייגים, הגנות וחריגים שהמשותף להם , כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

 

שאלה חשובה 2:

פטורים מהרשעה  בדין?

3 פטורים: נסיבות , הצדקה וערכים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X