אחריות משפטית לעובדי ציבור

סיכום שיעור 2

efratfr

efratfr

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית לעובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ההגנות במשפט הפלילי –

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי, כלומר – מבצע עבירה. רוב העבירות כוללות שני רכיבים: 1 – מעשה פלילי, 2 – מחשבה פלילית. במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שהאדם ביצע את המשעה שמוגדר בעבירה כ”אסור” כדי להטיל עליו אחריות פלילית, שכן יש להראות כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית (בשביל להרשיע חייבים גם תודעה, לא רק מעשה).

יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת, למשל – גרימת מוות ברשלנות, ויש עבירות אשר אינן תלויות בתוצאה, למשל – ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה, שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בד”כ בקוד פלילי, ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים, שהמשותף להם – אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר. (המשמעות – לא תמיד יהיה עונש, אם יש אחת מההגנות)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X