אחריות משפטית של עובדי הציבור

סיכום שיעור 1

מאיה פלדמן

מאיה פלדמן

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי הציבור

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

קיימים 3 הליכים משפטיים במדינת ישראל:
1. הליך פלילי בו מוגש כתב אישום כנגד מבצע העבירה, המשפט בבית משפט ובמידת הצורך הולך לבית הכלא.
2. הליך אזרחי מתעסק בסעד, כספים המגיעים לפלוני בגין נזק שנגרם לו (דוגמה בית דין לתביעות קטנות שמתעסק בהליך אזרחי)
3. הליך מנהלי בו בעצם הממשלה כרגולטור, כמחוקק מחליטה בעצמה אילו סנקציות יוטלו על האדם או על החברה העומדת לדין למעשה תיק זה נסגר בתוך המשרד הממשלתי בו מתנהלת החקירה והצורך הוא להוריד מהלחצים ומכמויות התיקים בבתי המשפט ולייצר אוטוריטות /סמכויות משפטיות אשר יכולים להחליט במקום השופט בבית הדין לגבי הסנקציות. חשוב לזכור שישנם כיום בעולם העבודה המון חוקים שנשפטים בתוך ההליך המנהלי בלבד כמו לדוגמה חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, חוק הודעה לעובד, חוק שכר מינימום, צווי הרחבה לעניין הפנסיה ועוד חוקים אשר המטרה שלהם הייתה בגדול לפתור אותם בתוך אגף האכיפה של משרד העבודה ולא להוציאם החוצה אל בית הדין לעבודה דבר שיוצר לעיתים סחבת מכיוון שתיק החקירה נסגר בהליך מנהלי באותו משרד ממשלתי בו הוא מנוהל.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X