אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 1

Yana

Yana

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על 3סוגי ההליכים משפטיים שקיימים במדינת ישראל.
מדובר על ההליך פלילי,ההליך אזרחי וההליך מנהלי.
ההליך פלילי -בו מגישים כתב אישום כנגד המבצע העבירה.
ההליך פלילי מתקיים בבית משפט.
ההליך אזרחי עוסק הסעד ומתקיים באופן שהכספים המגיעים לאדם בגין נזק אשר גרם לו,למשלי-בית דין לתביעות קטנות מייצג את ההליך האזרחי.
ההליך מנהלי זה ההליך שבתור רגולטור מחליטה ממשלה על סנקציות ובעצם אפשר להגיד שבמקרה של ההליך המנהלי הממשלה היא המחוקק.
תיקים נסגרים בתוך בתוך משרד הממשלתי שבו יתנהלה החקירה.
מתרה היא -להוריד לחצים כמויות תיקים בבתי משפט, לצמצום אותם ולייצר סמכויות משפטיות אשר יכולות לקבל החלטות בעצמה ולא להעפיל את השופט בבית הדין.
דוגמאות של ההליך מנהלי:
חוק הגנת השכר,חוק שעות עבודה ומנוחה,חוק הודעה מוקדמת לפיטורין,חוק שכר מינימום.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X