אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

uri

uri

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור 2- אורי רוט 302522248

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי,

כלומר- מבצע עבירה.

רוב העבירות מכילות 2 רכיבים- מעשה פלילי ומחשבה פלילית.

במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור, כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן יש להראות כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

יש עבירות שמחייבות תוצאה מוגמרת למשל גרימת מוות ברשלנות, ויש עבירות שאינם מחייבות תוצאה למשל ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו.

חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה, מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות?.

העבירות מוגדרות בד”כ בחוק הפלילי ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים, שהמשותף להם כי אע”פ שהדין מכיר שישנה עברה מכמה נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X