אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

zehavitsudmi

zehavitsudmi

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי –

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראות חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי , כלומר, מבצע עבירה.

רוב העבירות כוללות שני רכיבים: 1. מעשה פלילי 2. מחשבה פלילית

במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן יש להראות כי פעולתינו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

“לא מספיק שהוא ביצע, בשביל להרשיע חייבים תודעה, מה הוא חשב…” (אולמרט).

יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל גרימת מוות ברשלנות, ויש עבירות אשר אינן מחייבות כלל תוצאה למשל ניסיון לרצח. עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות, או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

מה זה אומר? קרי, לא תמיד שראינו עבירה אוטוטית יהיה עונש, בודקים ערכים, נסיבות, הצדקות, כמה פטורים יכולים להיות להרשעה בדין? השלושה האלו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X