אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

bathenv

bathenv

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי. כלומר, מבצע עבירה.

רוב העברות כוללות 2 רכיבים:

  1. מעשה פלילי
  2. מחשבה פלילית

במילים אחרות, ברוב העברות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן יש להראות כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית (אולמרט הצדיק).

יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת, למשל, גרימת מוות ברשלנות. ויש עבירות אשר אינן מחייבות כלל תוצאה, למשל, ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה, שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העברות מוגדרות בדרך כלל בקוד לירי, ואולם, בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים, שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעשתה עבירה, קיים פטור מהרשאה מחמת נסיבות, צדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X