אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

galya23

galya23

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי:

אחריות פלילית מוטלת על אדם כשהוא מפר הוראות חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי, כלומר מבצע עבירה. רוב העבירות כוללות שני מרכיבים: 1. מעשה פלילי; 2. מחשבה פלילית. במילים אחרות, ברוב העבירות אין דיי בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר כעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית שבו יש להראות, כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית. לא מספיק שביצע מעשה, אלא מה הוא חשב כשהוא ביצע עבירה- תודעה- האם הוא הבין שהוא מבצע עבירה פלילית. יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת, למשל גרימת מוות ברשלנות, ויש עבירות שאינן מחייבות כלל תוצאה, למשל ניסיון רצח. עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיניי החברה שמזיק את ההפליה שלו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה הבאה: מה השיקולים המצדיקים הפליה של התנהגות? העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי, ואולם בקוד חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעשתה עבירה קיים פטור מהרשאה מכמה נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר. הסבר: לא על כל מעשה העונש הוא אוטומטי.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X