אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

hilas

hilas

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי:

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראות חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי, כלומר מבצע עבירה.

מרבית העבירות כוללות 2 רכיבים:

  1. מעשה פלילי
  2. מחשבה פלילית

ברוב העבירות אין די בכך שהאדם מבצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית, שכן יש להראות כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

הפרקליט ירצה להציג שהתודעה הייתה פלילית (הקלטות אולמרט).

ישנן עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל גרימת מוות רשלנות. ישנן עבירות אשר אינן מחייבות כלל תוצאה למשל ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים, שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X