אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

zehavitsudmi

zehavitsudmi

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום של עו”ד ברכה אליגולשוילי

 

דיני חוזים שייך למשפט הפרטי. המשפט הפרטי עושים חוזה כמעט כל יום.

דיני חוזים והמשפט הפרטי.

מהו דיני חוזים?

המשפט הפרטי הוא בין אנשים, בין אדם לאדם. יכול להיות גם בין חברה לאדם (חברה היא יישות משפטית).

בהמשך נראה מה קורה עם חוזים שמתנהלים מול המדינה, זה כבכר לא משפט פרטי.

 

המשפט המנהלי – מהו החבויות של עובדי מדינה ועובדי ציבור. מהו המשפט המנהלי? המשפט הציבורי.

חוזים מנהליים.

דיני חוזים והמשפט הפרטי

מהו חוזה?

-הסכם אכיף (הסכם שאני יכולה לאכוף אותו בבית המשפט) שפיטות (הפרה של החוזה מקנה לי את הזכות לתבוע את המפר בגינו). יש הסכמים שהם לא אכיפים, לא ניתנים לאכיפה בבית המשפט (בעיקר משפחתיים).

הכלל הוא – צריך להיות גמירות דעת בין הצדדים.

יחסים משפחתיים או חבריים הם לא אכיפים בבית המשפט. ההסכם הוא לא הסכם אכיף.

-כוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים מחייבים.

-נכרת בין שני צדדים או יותר.

השחקנים לחוזה

  • המציע (זה שמוכר שירות)
  • ניצע (זה שמקבל את השירות)

 

דרישת הכתב

האם על החוזה להיות כתוב כתנאי הכרחי לקיומו?

הסכם עבודה (חייב לציין מה החובות והזכויות של העובד ושל המעביד, הסכם עבודה לא חייב להיות כתוב).

עסקה במקרקעין (כל עסקאות במקרקעין חייבת להיות בכתב, כך קובע החוק). הדרישה היא דרישה מהותית, כלומר חייב.

-לתת מתנה בעתיד- מכונה “חוק המתנה”, אם אני מתחייבת לתת בעוד 10 שנים מתנה למישהו, זה חייב להיות בכתב, זו דרישה מהותית, כלומר חובה, אם אין כתב אין חוזה.

חוק יחסי ממון בין בני זוג – חייב להיות בכתב.

 

האם יש משמעות לכותרת המסמך?

-הסכם /חוזה/זיכרון דברים

לא כותרת המסמך לא משנה. אין לה משמעות האם באמת נכרת חוזה או לא.

האם על חוזה להיות מודפס? כתב יד? או כל דרך אחרת? חוזה יכול להיות בהתנהגות, בכתב, ובכל מיני דרכים וצורות.

דרישת חתימה על המסמך כתנאי לקיום החוזה? לא, כי יש גם חוזים בעל פה וחוזה בעל פה את לא חותמת ואפילו על חוזה בכתב אין הכרח של חתימה, לא חייבים לחתום בשביל שיתקיים חוזה.

חתימה היא לא תנאי הכרחי לקיום חוזה.

חוק החוזים חלק כללי

סעיף 1 – כריתת חוזה

חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול

סעיף 2 – הצעה

פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסוימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.

גמירות דעת זוהי כוונה, כוונה אמיתית להתקשר בחוזה.

מסוימת – החוק לא נתן מענה מה זה מסוימת לכן הפסיקה נדרשה לקבוע תנאים וכללים מהי מסוימות.

גמירות דעת+מסוימות=חוזה

  1. מהי גמירת דעת?

כוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים מחייבים

  1. מהי מסוימות?

תנאים למסוימות:

  • פרטי הצדדים
  • מהות העסקה (על מה מדובר, מה מהות העסקה, מכירה? על מה מדברת העסקה? )
  • סוג הנכס
  • מחיר (התמורה)
  • מועדי התשלום
  • הוצאות ומיסים

בית המשפט עם השנים בא ואמר שלא צריך את כל ששת התנאים, מועדי תשלום והוצאות ומיסים לא חייבים.

ז”א חייבים את ה4 הראשונים.

 

סעיף 5 – קיבול

הקיבול

 

פיצוי הסתמכות ופיצוי קיום

-ערעור זה על החלטה של שופט החלטה של בית משפט מגישים עליה ערעור.

ערר זה החלטה רשויות מקומיות או ציבוריות אנחנו מגישים ערר ולא ערעור.

ערר הוא הליך בו עוררים על “החלטה שיפוטית אחרת”, שאיננה פסק דין

כללי צדק טבעי – במשפט המנהלי (שיהוי, פרסום, שקיפות).

עקרון עצמאות שיקולי הדעת – למי החוק הסמיך שמותר לתת החלטה.

אנחנו צריכים לראות מה החוק הסמיך, מה מותר לתת ואת מי הוא הסמיך בתור הרשות בכדי לתת את ההחלטה.

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X