אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 2

Yana

Yana

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפת פלילי-אחריות פלילית נותנת על אדם כאשר הוא מפר הוראות חוק המוגדרות כחלק מהחוק פלילי,במילים אחרות מבצע עבירה.
רוב העבירות כוללות שני רכיבים:
מעשה פלילי
מחשבה פלילית
ברוב העבירות כאשר בן אדם מבצע את המעשה שמוגדר כעבירה אסורה כידי להטיל אחריות פלילית שכן להראות כי פעולותינו נעשתה מתוך מחשבה פלילית כמו ,,גרימת מוות ברשלנות,,
ישנם עבירות שלא מחייבות כלל תוצאה כמו,, ניסיון לרצח,,
עבירה פלילית מייצגת מעשה פסול בעיניי חברה.
עבירות מוגדרות בד”כ בקוד פלילי אולם
בכל חברה מוגדרים סייגים,הגנות וחריגים
שבמשותף להם כי אף על פי הדין מכיר בכך שנעברה עבירה קיים פתור מהרשעה מנסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה החשובים יותר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X