אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

Yana

Yana

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

יחסי עובד מעביד.
קביעת יחסי מעביד-עובד-זה זה קביעה משפטית שנבחנת על פי מבחנים שנבחנו על פי מבחנים שנקבעו בפסיקה בית הדין לעבודה.
בחינת קיומם של יחסי עבודה נעשית באמצעות מבחנים ,כמו מבחן השתלבות,שבודק את המידת השתלבות של העובד במקום העבודה.
בנוסף למבחן השתלבות יש לבחון גם מבחן קשר אישי,מבחן פיקוח האם במסגרת יחסי עובד,מקום העסקה,מי מספק את הציוד,צורת התשלום,מה היא כוללת.

קיימים משפט פרטי ומשפט ציבורי.
משפט ציבורי עוסק ביחסים בין רשויות השלטון לבין עצמן וכן בין רשויות השלטון לבין האזרחים (משפט מנהלי ומשפט חוקתי ,ואילו המשפט הפרטי עוסק ביחסים בין אזרחים לבין עצמם(דיני חוזים ונזיקין)

הגדרת חוזה-הסכם בין מספר צדדים הכולל יתחייבויות משפטיות .
הסכם עבודה &לא נדרש בכתב הדרישה בכתב היא ראית
עסקה במקרקעין סעיף 8לחוק המקרקעין ייהתחייבות לעשות עסקת מקרקעין טעונה מסמך בכתב
חוק המתנה עלובה בכתב מהותית
חוק יחסי ממון בין בני זוג שעוסק בהסדרת היחסים הרכושיים בין בני זוג יש דרישה שהסכם ממון יחתם ע”רשם נישואין או שופט לענייני משפחה

גמירות דעת.קיומו של גמירות דעת נבחן על פי אמת מידה אובייקטיבית (לחיצת ידיים,הרמת כוסית עשויים להראות על גמירות דעת של הצדדים.
מסויימות.
מסויימות זה הסכמה על הפרטים המהותיים החיוניים של העסקה,אףלא דווקא מלוא פרטיה.
תנאים למסויימות-
פרטי הצדדים
מהות העסקה
סוג הנכס
מחיר
מועדי תשלום
הוצאות ומיסים
גמירות דעת+מסויימות –יחוזה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X