אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

idoh

idoh

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור 3 אחריות משפטית של עובדי ציבור 19.2.2021

הרשקוביץ עידו 300583135

מצבים של מתן שוחד : שוחד לשפוט להטות משפט לטובת אחד מהנתבעים

שוחד לאיש ציבור כדי שיקבל החלטות בתוקף תפקידו כפי שמבקש ממו נותן השוחד

שוחד לפקיד רגולציה כדי שיקל בהפעלת הרגולציה על עסקיו של נותן השוחד וכך יוכל להקשות על המתחרים

שוחד לממונה על רכש – כדי שיבצע את כל הרכישות המבוקשות דרך ספק מסוים שאותו נותן שוחד נותן לו עדיפות

סוגי עבירות : מעשים שהם בבירור עבירות של שחיתות שלטונית פלילית

עבירות הנמצאות באזור שנקרה אזור הדימדומים שבין משפט פליל והמשפט המינהלי

דגמאות : דברים קשים שמחשחיתים את השירות הציבורי הפקת הנאת טובה אישית לעובד ציבור אן למקורבים שלו הימצאות בניגוד ענייניים בזבוז כספי ציבור הטיית מכרזים הפרת אמונים עבירות מרמה רישום כוזב במסמכים מינויים לפי פרוטקציה קבלת מתנות אסורות

מתנות עד 300 שח אין חובת דיווח מעבר לכך אם זה אוכל יש לפתוח זאת מול כולם ולכבד ומעל 300 צריך לדווח כמו שצריך יש סעיף מיוחד למתנות

כל אלו יחד נופלים לגדרת הגדרות השחיתות

שחיתות בשירות ציבורי וההשפעה:

הגשמתו על האינטרס הציבורי הספציפי עליו מופקד עובד ציבור

שמירה על טוהר המידות של כל השירות הציבורי

שמירה על אמון  הציבור בעובד הציבור ובמערכת הציבורית

הפגיעה הינה בצורה שלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטו ובשיטה הדמקורטית

השחיתות בציבור עם עובדי ציבור פוגעת בשיוויון ההזדמניות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי ציבור לציבור.

השחיתות פוגעת בכידות החברתית באיכות החיים של אזרחי ישראל ותושביה והצחילה הכלכלית בכוונה במוכנות של התושבים לשלם מיסים וגם להתנדב

מה זה בכלל שחיתות : שחיתות היא כל פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות

במגזר הציבורי זה מצב שהעובד מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוקף תפקידו  לקידום אינטרסים זרים ובעיקר אינטרסים אישיים שלו או של מקרוביו ,בשביל זה צריך לפתוח מיכרז לכמה שיותר אוכלוסיות ככל יהיו יתר מועמדים ההון האנושי יעלה והאיכות תעלה ותהיה הרגשה שהמכרזם לא  תפורים מראש למי שהמערכת רוצה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X