אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

סיגל רז

סיגל רז

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

כיצד ניתן לשלב בין אחריות חברתית לרווח עסקי. מהו האינטרס של גופים כלכליים בעולם לנתק קשרים עם גופים ישראליים?

סיבות חומריות – חשש מחרם צרכנים ומהשפעות מוניטין שליליות בארצם יחד עם סיבות מוסריות  ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים והתנגדות

להפרת זכויות אדם.   תאגידים ענקיים מבינים את הפוטנציאל השיווקי כאשר אתה נחלץ לטובת מיעוטים מוכי גורל בעולם ויוצא נגד הפרת זכויות אדם.

“אתיקה של דאגה” ביחסי עבודה – זו תפיסה מוסרית שטוענת שעל הנהלת החברה לדאוג כל העת לצרכי העובדים.לתת הגנה לעובדים ולמנוע מהם

סבל ועוגמת נפש. כל העת צריך לדאוג לצרכי העובד כדי להניעו באופן אפקטיבי (מאסלו).

  1. חובה להראות הגינות בחלוקת הרווחים.
  2. לאזן בין רווחי המנהלים לעובדים.
  3. להכניס להסכמים הקיבוציים הבהרות ברורות איך ייפתרו קונפליקטים בעתיד.
  4. לשמור על בטיחותו ובטחונו הפיזי של העובד ושלימותו הנפשית.
  5. סביבת עבודה בריאה ובטוחה – איזון בין בית ועבודה.
  6. דאגה למשפחתו של העובד בתהליכי רווחה.

מצד שני גם על העובדים מוטלת החובה לדאוג למפעל והצלחתו-הדאגה חייבת להיות הדדית.

הפסיקה הישראלית קבעה שככל שמשרת הציבור הוא בדרגה יותר בכירה ושיש עימה אמון רב יותר וסמכויות גדולות יותר, כך יש מקום לדרוש ממנו

שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות ועל התנהגות הולמת ויש לו גם אחריות על רמת האתיקה בארגון שלו. שכן הוא אמור לשמש דוגמא לעובדיו

ובעיקר לציבור הרחב ששלח אותו.

פיטורין – חובה להקדים לפיטורין תהליך מובנה ומסודר שנקבע על ידי הפסיקה – הליך שימוע מסודר ונכון.

שימוע – הפסיקה קבעה שזכות היסוד של כל אדם שרשות ציבורית הפוגעת במעמדו לא תעשה כן בטרם תיתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו, זוהי זכות יסוד.

עבירות שוחד – עבירות צווארון לבן כוללות, בין היתר, עבירות של הלבנת הון, עבירות מס, מרמה והפרת אמונים, עבירות השוחד, עבירות של קבלת דבר במרמה,

זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד.

שחיתות שלטונית – חוסר שקיפות, כיצד התקבלו ההחלטות, מה היו השיקולים

אין שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות ואז יש חוסר אמון בשלטון.

עובד ציבור שמקבל שוחד מקבל עונש כפול ממי שנתן לו את השוחד (מקסימום 10 שנים).

מצפים מעובד ציבור לא לנצל לרעה את הכוח שניתן לו. טוהר המידות של עובד ציבור בסטנדרט גבוה יותר.

שיטת המכרזים יכולה להבטיח תהליך מתקבל על הדעת ולא מושחת של גיוס עובדים.

חברות ממשלתיות לא נבחנות רק במבחן התוצאה של הצלחה אלא גם בסטנדרטים שבהם פעלה.

המדינה מעוניינת לפרק חברות ממשלתיות ולפרק את הוועדים.

שוחד הוא טובת הנאה בכסף או בשווה כסף, הניתן בחשאי לעובד ציבור, על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו.

עבירת השוחד לא נבחנת על פי מבחן התוצאה, גם אם אין תוצאה יש עבירה. עצם הצעת השוחד היא עבירה חמורה.

ישנה סכנה של הטיית שיקול הדעת של עובדי הציבור ולכן יש הרתעה בענישה חמורה.

שוחד גורם למצב של ניגוד עניינים ושיקולים זרים שבו נמצא עובד הציבור.

עבירת קבלת דבר במרמה – טענה בעובדה מסוימת שהטוען יודע שאינה נכונה וכתוצאה ממנה הוא מקבל משהו.

עונש עד 3 שנים ובנסיבות מחמירות, עד 5 שנים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X