אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

מירה קליימן

מירה קליימן

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שחיתות הינה פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות.

שחיתות במזגר הציבורי: זהו מצב דברים שבו עובד ציבור מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוקף תפקידו לקידום האינטרסים האישיים שלו או של מקורביו.

השחיתות בשירות הציבורי:

השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור המוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית.

השחיתות הציבורית פוגעת בשוויון ההזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתיו לציבור.

השחיתות פוגעת בלכידות החברתית באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה בצמיחה הכלכלית המוכנות של התושבים לשלם מיסים וגם להתנדב

עבירות השוחד:

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר שש שנות מאסר בפועל על בכיר לשעבר בחברת חשמל שהורשע בשורה של עבירות שוחד וגם הושת על הנאשם קנס בשיעור כ-1.75 מיליון ש”ח.

השוחד במקרה זה בא לידי ביטוי בהטיית מכרזים עבור שני אנשי עסקים בתמורה לכספים שהועברו אל הנאשם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X