אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

Keren1984

Keren1984

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור 3      19.02.21

החוזה המנהליהמשך

בחוק החוזים הכללי מיהות הצדדים אינה משפיעה על מהות החוזה שהם צדדים פרטיים.

חוזה עם גוף מנהלי הוא חוזה עם הציבור ולמענו וגורר שיקולים שונים באופן מהותי מאלה החלים על החוזה בין שני צדדים פרטיים.

חוזה בין שני צדדים פרטיים מניח שמבחינה משפטית קיים שוויון, כנגד זאת, חוזה עם גוף מנהלי ציבורי נגוע מעצם מהותו בחוסר שוויון, אפילו מבחינה משפטית.

כאשר חוזה מנהלי נכרת מתוך רצון של הפרט בפועל אין שוויון ביניהם, מכוון והרשות המנהלית פועלת מטעם הציבור ולמען האינטרס הציבורי.

לחוזה המנהלי חשיבות רבה לשם תפקוד תקין של הרשות המבצעת לצורך מילוי מחויבותה לציבור.

 

 אחריות עובד ציבור בפליליםהצעת חוק העונשין, דרישות כוזבות ולחצים על עובדי ציבור מרמה והפרת אמונים.

שחיתות- כל פגיעה במנהל התקין ובטוהר המידות.

שחיתות במגזר הציבורי- עובד ציבור מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוקף תפקידו לקידום אינטרסים זרים, ובעיקר אינטרסים אישיים שלו או של מקורביו.

השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית.

השחיתות הציבורית פוגעת בשוויון ההזדמנויות, בלכידות החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה, בצמיחה הכלכלית, במוכנות של התושבים לשלם מיסים וגם להתנדב.

המחויבות של איש ציבור:

  1. הגשמת האינטרס הציבורי
  2. שמירה על טוהר המידות
  3. שמירה על אמון הציבור בעובדי הציבור ובמערכת הציבורית.

סוגי עבירות:

  1. מעשים שהם בבירור עבירות של שחיתות שלטונית פלילית.
  2. עבירות הנמצאות באזור הדמדומיםשבין המשפט הפלילי והמשפט המנהלי כמו:

טובות הנאה אישית, הטיית מכרזים, בזבוז כספי ציבור, קבלת מתנות אסורות, עבירות מרמה ועוד…

הסיבות לשחיתות שלטונית:

כספי תקציב המוקצים לתמיכה פוליטית הנם קרקע פורה להתנהלות מושחתת, חוסר שקיפות ובקרות מאוד מעטות מגביר את הפוטנציאל לשחיתות.

צייתנות הציבור יורדת עם חוסר האמון.

מנהלים רבים נבחרים למשרות ציבוריות בעזרת קשרים ולא כישורים.

עבירת שוחד צריכה לעמוד בשלושה קריטריונים מרכזיים:

  1. מקבל השוחד הוא עובד ציבור
  2. מתן טובת הנאה מוחשית או לא מוחשית למקבל השוחד.
  3. מקבל השוחד מבצע פעולה בתמורה לאותה טובת הנאה שהוא מקבל.

שני יסודות עיקריים יש להוכיח בהליך משפטי לברור עבירות שוחד:

1.קשר סיבתי ו/או עובדתי בין מתן טובת הנאה ובין פעולה שבוצעה בקשר לתפקידו של עובד הציבור.

2.יש להוכיח את מודעתו של הנאשם לעצם קיומו של הקשר הזה במעמד מתן השוחד.

הסנקציה המשפטית על עבירת שוחד- עונשו של מקבל השוחד הוא עד 10 שנים, עונשו של נותן השוחד הוא 7 שנים.

רמת החומרה של העונש מתייחס להיקף השוחד, רמת הבכירות, רמת הפגיעה בציבור ועוד.

כאשר הוצע שוחד החוק קובע כי המציע שוחד דינו כנותן שוחד, אפילו אם הצעתו נדחתה.

סחבת ובירוקרטיה בלתי נסבלת בהליכי המכרז גורמת למתמודדים להתייאש ולוותר על התמודדות כך נוצר “מינוי זמני” בדרך כלל של מישהו מקורב ובסוף המינוי הופך לקבע.

המאבק בשחיתות חייב להיות רב מערכתי ומגוון במישור המשפטי, החינוכי, הציבורי והמניעתי.

אחת החובות מחובת הנאמנות של עובד ציבור היא להימנע מניגוד עניינים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X