אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 5

אביאור אהרון

אביאור אהרון

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

עבירת קבלת דבר במרמה

מרמה מוגדרת בחוק העונשין כטענה הנטענת בכתב/בעל פה/בהתנהגות, בדבר עובדה שעניינה בעבר/בהווה/בעתיד ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.

פסיקה של העליון קבעה שקבלת דבר במרמה היא הצגת מצג כוזב על ידי הרמאי על מנת להוציא מהקורבן דבר שלא ניתן היה להוציא ממנו ללא מצג המרמה.

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ב2 מקרים:

כאשר העבירה נעשית תוך זיוף והתחזות.

כאשר אדם מנצל את מעמדו הרם ומרותו לשם קבלת דבר במרמה מהזולת.

יש להוכיח מס’ יסודות בעבירה הנ”ל:

  1. קבלת דבר: הטבות מוחשיות כגון מקרקעין ומטלטלין או שאינן מוחשיות כמו זכויות וטובת הנאה.
  2. קבלת אותו דבר במרמה.
  3. יסוד נפשי של מודעות מטעמו של מבצע העבירה.

 

 

החוק להגנת חושפי שחיתויות

חושף שחיתות הוא עובד בארגון או מבקר פנים/יועץ משפטי וכדו’.

התנהגות מושחתת יכול להיות: הפרת חוק/תקנון/נהלים/הוראות, פגיעה באינטרס ואמון הציבור.

הוראות הסעיף יחולו על כל מעסיק ציבור/לא ציבורי שמעסיק 25 עובדים ומעלה.

נטל ההוכחה הוא על הנתבע(מעסיק) ובלבד שלא חלפה שנה מיום הגשת התלונה ע”י העובד.

עונשין: מאסר 3 שנים או קנס לפי סעיף 61(א)(3).

פרשנות החוק ע”פ מבקר המדינה- הגנה לעובד שהודיע בתום לב על מעשה שחיתות במקום העבודה ובתגובה לכך המעסיק פגע בעובד.

– העובד חייב להודיע על מעשה השחיטות לרשות מוסמכת

– חובת המצאות קשר סיבתי: הפגיעה שפגע בו המעסיק באה בתגובה לחשיפת השחיתות.

מצא מבקר המדינה כי תלונתו של העובד מוצדקת- רשאי לבטל את פיטוריו של המעסיק או לתת צו שמגן מפגיעה על העובד.

זכויות עובדי ציבור בתביעות אזרחיות נגדם

סוגי נזק שעליו תובעים בהליך נזיקי/אזרחי:

כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הפסדי שכר ופגיעה בכושר העבודה, עזרה וסיעוד, פיצויים עונשיים(פסיקת פיצויים כדי להרתיע, סכום הפיצוי תלוי בחומרת העבירה ).

סעיף 7א חסינות עובד הציבור– יש חסינות לעובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור אלא אם כן עובד הציבור עשה זאת מתוך מטרה להזיק או שידע שלמעשיו יהיו השלכות נזיקיות.

סיבות לחסינות עובד ציבור:

הגנה על העובד מתביעות שעלולות להשפיע על תפקידו ולשבש את פעילות הרשות הציבורית(איומי סרק).

עובד הציבור חשוף לסיכוני אחריות עקב אפשרות ההזיק הנרחבת של הרשות.

עם זאת יש לדאוג לצד הנפגע לקבלת פיצויים מהמדינה ובנוסף למנוע אדישות של עובד הציבור לדרך פעולתו.

ביקשה המדינה שתידחה התביעה נגד עובד המדינה, תידחה התביעה נגדו ויראו את התביעה כאילו הוגשה נגד המדינה מכוח אחריותה למעשהו של עובד המדינה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X