אחריות משפטית

סיכום שיעור 4

Avigdor

Avigdor

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

15.02.21 סיכום שיעור מס’ 4.

עבירות צווארון לבן (שירות ציבורי)

עבירת צווארון לבן היא עברה פלילית הקשורה בנטילת כספים מהארגון שבו עובד העבריין ,בצורה ישירה או בצורה עקיפה ( טובות הונאה בתמורה לשוחד , סחר במידע פנים.).

שוחד הוא טובת הנאה בכסף או בשווה כסף הניתית בחשאי לנושא תפקיד ציבורי על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו.

לקיחת שוחד – עובד ציבור, הלוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו דינו 10 שנות מאסר.

מתן שוחד – נותן השוחד לעובד הציבור תמורת פעולה הקשורה לתפקידו של עובד הציבור דינו 7 שנים. המסר הוא שעובד הציבור הלוקח שוחד דינו קשה יותר מנותן השוחד.

במקרים חריגים – יכולה ההטבה להיחשב כמתנה לגיטימית – הכל בהתאם לנסיבות המקרה, נסיבות העניין מי הם הצדדים ומה הקשר בניהם.

הפרת אמונים – עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אפילו אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X