אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

dinaarazi

dinaarazi

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור 3 19.2.2021
1. הלכת ההשתחררות- סיום הסכם ע”י הרשות על דרך של השתחררות אינו מהווה הפרה או ביטול, לכן הפיצוי הוא סלחני יותר. פס”ד חמודה זועבי נ’ מדינת ישראל.
ביהמש קבע כי באיזון בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס של קיום החוזה, יש להעדיף את את ההגנה על שלום הציבור.
צריך להיות פגיעה באינטרס ציבורי חיוני. אם אופי ההסכם הוא בעל אופי מסחרי רגיל (שירותי צביעה, הסעדה וכו’) אין בהם יחודיות שמתאימה לאינטרס הכללי הציבורי והלכת ההשתחרררות לא תחול. אב”כ, הבטחה לא להפקיע יותר קרקעות.
2. שחיתות בשירות הציבורי
3. קלון.
4. סוגי עבירות:
עבירות משמעתיות
מרמה והפרת אמונים
5. הסיבות לשחיתות שלטונית- חוסר שקיפות,
6. עבירת שוחד היא רק אצל עובד ציבור. סנקציה משפטית הוא עד 10 שנים.נותן השוחד- דינו 7 שנים או קנס.
7. בנוסף יש עבירת תיווך לשוחד- דינו כמקבל השוחד. ומתן שוחד בתחרות.
8. שוחד הוא טובת הנאה בכסף או שווה כסף.
9. שוחד הוא עבירה התנהגותית.
10. יכולות להיות מתנות סבירות. מתנה סבירה באירוע משפחתי למשל. פס ד גרנות.
11. השוחד גורם גם לניגוד עניינים בין נותן השוחד למקבל השוחד.
12. קבלת דבר במרמה-
13. מרמה מוגדרת כטענה הנטענת בכתב או בע”פ או בהתנהגות בדבר עובדה שעניינה בהווה/עבר/עתיד, אשר הטוען יודע שאינה אמת.
14. אדם המבצע עבירת קבלת דבר במרמה צפוי למאסר עד 3 שנים, נסיבות מחמירות- 5.
15. הגדרת דבר- מקרקעין/מטלטלין/זכות וטובת הנאה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X