אחריות משפטית 130224

סיכום שיעור 2

rafihou

rafihou

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית 130224

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

28.4.21

 

תחקיר מיקי רוזנטל על הון שלטון.

אחריות פלילית מוטלת על אדם כשמפר הוראת חוק, המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי, כלומר מבצע עבירה.

רוב העבירות כוללות 2 רכיבים – מעשה פלילי ומחשבה פלילית.

במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה האסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן יש להוכיח כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת כגון גרימת מוות ברשלנות. ויש עבירות אשר אינן מחייבות תוצאה כמו ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו

חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בסוגיה,  מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי אך בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים שהמשותף להם הוא שאע”פ שהדין מכיר שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X