אחריות משפטית 130224

סיכום שיעור 3

rafihou

rafihou

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית 130224

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

21

שיעור 3

רוני דגן

יחסי עובד מעביד

דיברנו על מבחני עובד מעביד, מבחן ההשתלבות.

דוגמאות של נהג מונית, נמל אשדוד.

 

עו”ד ברכה

 

חוק דיני חוזים חלק כללי- הוראות לחתימת חוזה.

חוק דיני חוזים – חלק תרופות (  מה קורה אם מפרים חוזה ) .

 

 

חוזה בין צדדים- הסכם בין מספר צדדים הכולל התחייבויות משפטיות וניתן לאכפו

השחקנים לחוזה  – מציע וניצע

הכותרת לא באמת משנה

חוזה לא חייב להיות מודפס. גם בע”פ ובהתנהגות יכולה להיות חוזה.

חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול.

חתימה על מסמך? גם כשיש חוזה בכתב ואין חתימה אך עדיין יחשב חוזה.

גמירת דעת+מסוימות=חוזה

מסוימות= פרטי צדדים, מהות עסקה, סוג נכס, מחיר, מועדי תשלום, הוצאות ומסים.

בימ”ש קבע שלא חייבים מועדי תשלום והוצאות ומסים.

קביעה שהעדר תגובה מהצד השני תיחשב כהסכמה- אין לה תוקף.

חזרה מהצעה תקפה ובלבד שהניצע עדיין לא נתן הודעת קיבול.

קיבול עם תוספת או שינוי, כמוהו כהצעה חדשה.

 

המשפט המנהלי- הוא המשפט הציבורי שמתנהל בין אדם לרשות

המשפט המנהלי – מושגי יסוד

  • כתב טענות, מבקש משיב, תובע נתבע (במנהלי במסמך כתב טענות העותר/השיבה)
  • בית המשפט, חוקים
  • ערעור, ערר– (כתב ערעור על החלטה של פסק דין של שופט או בית משפט, ערר על ועדה של רשות ציבורית או רשות מקומית – למשל ועדת תכנון ובניה)
  • סמכות
  • תהליך– שיהוי, פרסום, שקיפות (כללי צדק טבעיים- עד 45 יום להגיש תביע- שיהוי יכול לפסול תביעה, יש שקיפות, שוויון בפני כולם).
  • תוכן– שיקול דעת

 

רשויות המנהל – הקלסיות

  • משרדי ממשלה- משרד הבריאות., משרד החינוך
  • גופים סטטוטוריים- רשות השידור, בנק ישראל,
  • מועצות מקומיות-
  • חברות ממשלתיות- חברות רגילות שבחלקן המדינה מחזיקה בחלק ממניותיה כמו חברת חשמל, תעשייה אווירית.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X