אחריות משפטית

סיכום שיעור 4

Nati levi

Nati levi

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

שוחד מרמה והפרת אמונים

עבירת השוחד עובד ציבור הלוקח טובות הנאה בתמורה לפעולה הקשורה בתפקידו דינו עד 10 שנות מאסר . בעבירת השוחד ניתן עונש גם לנותן השוחד , מי שנותן טובות הנאה לעובד ציבור תמורת ביצוע פעולה מתוקף תפקידו הציבורי המטיבה עם נותן השוחד במקרה זה נותן השוחד צפוי לעונש של עד 7 שנות מאסר. שוחד , הוא טובת הנאה בכסף או בשווי כסף הניתן בחשאי לעובד ציבור .שוחד יכול להינתן גם בדרכים נוספות מתנות יקרות ערך ולא סבירות טובות הנאה מיניות במורה להטבות מצד עובד הציבור . עבירת השוחד מורכבת מ 3 רכיבים

*רכיב התנהגותי

*רכיב נסיבתי

*רכיב היסוד הנפשי

היות ועבירת השוחד היא עבירה חמורה החוק קבע כי מי שיציע שוחד או מי שביקש שוחד דינם כנותני ומקבלי שוחד למרות שהפעולה לא הגיע לכלל מימוש . עבירת השוחד אינה נבחנת על בסיס התוצאה , הניסיון לבצע את העבירה חמור ונחשב על פי החוק כאילו העבירה בוצעה למרות שלא הבשילה .

קבלת דבר במרמה

מרמה מוגדרת בחוק כטענה שנטענת כאשר הטוען אותה יודע שאינה אמת ודינה 3 שנות מאסר.

הפרת אמונים

הפרת אמונים היא עבירה המופיעה בספר החוקים וחלה רק על עובדי ציבור עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגעת בציבור , אפילו אם לא היה במעשה משום עבירה פלילית . העונש על עבירה זאת עד 3 שנות מאסר  החוק בישראל אינו מגדיר במדויק את עבירת הפרת האמונים  והיא משמשת כעבירת סל . משפטנים רבים באקדמיה טוענים כי הפרת אמונים יכולה לשמש את הממסד המשפטי לסגירת חשבונות עם הדרג הפוליטי  ומבקשים להגדיר במדויק אלו מעשים יחשב לעבירת הפרת אמונים .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X