אחריות משפטית

סיכום שיעור 9

זהבה יונה

זהבה יונה

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

הממשלה יכולה לקבל החלטה כגוף אחד רק בעניינים כמו: ביטחון, מגיפות, אך היא יכולה להאציל סמכויות על השר, לטפל בשמם בנושאים שונים.        

יש להעביר שיקול דעת לגורם אחר, או מגוף לארגון, או בתוך הארגון, זאת בתנאי שהחוק מאציל לך אצילה.

              אם החוק מאציל את הסמכות של ועדות לגופים אחרים, יש להעביר את שיקול הדעת לפי חוק לגורם אחר. ז”א, שהחוק הסמיך את הרשות לאצול את סמכויותיו לגוף אחר, צריך שזה יהיה כתוב.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X