אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

Aya

Aya

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שחיתות – כלומר פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות. כאשר עובד ציבור מנצל את הכח והמעמד שיש לו מתוקף תפקידו לקידום אינטרסים אישיים זרים שלו או של מקורביו זו שחיתות ציבורית.

השחיתות פוגעת באמון הציבור, בשיוויון הזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי ומשרתי הציבור . השחיתות פוגעת בלכידות החברתית, בצמיחה ובמוכנות של האזרחים לשלם מיסים ולהתנדב.

ככל שעובדי הציבור נגועים בשחיתות ולא שומרים על טוהר המידות, אמון הציבור וקיום האינטרס הציבורי עליו הם מופקדים כך השחיתות הציבורית גדולה יותר.

פעמים רבות מעשי השחיתות אף מגיעים לכדי עבירה פלילית במסגרת מרמה והפרת אמונים אך גם אם לא מגיעים לכדי עבירה או הרשעה פלילית הרי יש בהם שחיתות ציבורית שמחייבת טיפול.

חוסר שקיפות ובקרות מועטות מגביר את פוטנציאל השחיתות.

כאשר החלטות מונחתות מלמעלה ולא ברור כיצד התקבלו יש חוסר רצון מתמשך של הציבור לקיימם.

כאשר יורד האמון בד בבד יורדת הצייתנות עד לכדי חוסר שיתוף פעולה מוחלטץ

פעמים רבות מנהלים נבחרים ע”פ קשרים ולא ע”פ כישורים וזה עוד נושא שפוגע קשות באמון הציבור.

גם שוחד הוא שחיתות ציבורית. כאשר מקבל השוחד הוא עובד ציבור, יש מתן או טובת הנאה ועובד הציבור מקבל משהו עכשיו או אחר כך בתנורה לאותו מתן טובת הנאה . כאשר אלו דברים שצריך להוכיח והעונש יכול להיות עד 10 שנות מאסר למקבל השוחד.

שקיפות היא אחת הדרכים הטובות ביותר להילחם בשחיתות.

עבירות השוחד יכול ויהיו כרוכות גם בהלבנת הון, עבירות מס, מרמה והפרת אמונים, עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה,זיוף מסמכים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. גם הצעה וקבלת הצעה לשוחד , גם אם לא התממשה בפועל הרי שהעבירה נעברה “המתנה או המבקש שוחד, אף שלא נענה כלל, כמוהו כלוקח שוחד”.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X