אחריות משפטית

סיכום שיעור 4

Eyal

Eyal

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

עבירת השוחד
עובד ציבור שלקח שוחד צפוי למאסר עד עשר שנים או קנס 1.136 מליון ש”ח,
נותן השוחד לעובד הציבור צפוי למאסר עד שבע שנים או קנס כספי.
בנוסף ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד נותן או מקבל השוחד.
השוחד למעשה הינו טובת הנאה בכסף או בשווה כסף, אשר ניתן בסמוי לעובד ציבור
כדי שיפעל בצורה הנוגדת את מטרת תפקידו.
לרוב חומרת ענין השוחד קובע החוק כי המציע שוחד דינו כנותן שוחד על אף שסורב. וכן המבקש מתנה או טובת הנאה תמורת ‘עזרה’ אעפ”י שלא ניתן מבוקשו דינו כלוקח שוחד!
כיוון שהחברה והמדינה מעוניינות במינהל תקין על פי החוק למען הסדר הטוב ההגינות ושמירת חוסנה של החברה אזי שתוקנו בחוק דינים ועונשים חמורים על מקבלי ונותני השוחד למיניהם.

ככלל על עובד ציבור נאסר להגיע למצב של ניגוד עניינים וזאת משתי סיבות:
בידו יש סמכות שהופקדה בידו כנאמן והוא מוזהר שלא לעשות בה שימוש לרעה,
וכמו כן להגן על אמון הציבור במנהל הציבורי .
להלן מספר דוגמאות למתן שוחד:
א.מתת לשופט להטות כף המאזניים
ב.מתת לעובד ציבור כדי שיפעל בעבורו מתוקף תפקידו
ג.שוחד לאיש רכש כדי שירכוש אצל ספק ספציפי

אמרה תורה
לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם. (דברים טז יט)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X