אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

talia

talia

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

המנהל המשפטי:

סיום הסכם על דרך של השתחררות הרשות אינו מהווה הפרתו או ביטולו ולכן גם הפיצוי בגין ההשתחררות לא מוקנה באופן דומה אלא שהוא הרבה יותר סלחני.

חשיבות החוזה המנהלי:

למרות העברת הסמכויות במכרז לגוף הפרטי, הגוף הציבורי נושא עדיין באחריות למילוי התפקיד גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה משפטית.

השחיתות בשירות הציבורי והשפעותיה:

שחיתות- כל פגיעה במנהל התקין ובטוהר המידות.

שחיתות במגזר הציבורי- מצב בו עובד ציבור מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוקף תפקידו לקידום אינטרסים זרים ובעיקר אינטרסים אישיים שלו או של מקורביו.

הסנקציה המשפטית על עבירת השוחד- עונש של מקבל השוחד הוא עד 10 שנים. עונשו של נותן השוחד לעומת זאת עומד על מחצית מעונשו של מקבל השוחד, וזאת מכיוון שלא ניתן לייחס את אותה רמת חומרה שניתן לייחס לעובד ציבור המנצל את תפקידו הציבורי ואת הכוח שניתן לו במסגרתו לצורך קבלת טובות הנאה.

רמת החומרה של העונש נקבעת בהתאם להיקף השוחד שניתן לתמורה שניתנה עבורו לרמת הבכירות של עובד הציבור לעניין הציבורי שבעניין.

כל מקרה של עבירת שוחד צריכה להיות מוכחת עפ”י סדר הדין הפלילי..

השחיתות בשירות הציבורי תלויה בעיקר באופן שבו המדינה מגייסת את עובדיה. שיטת המכרזים היא היחידה שיכולה להבטיח

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X