אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

Hagit

Hagit

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

המשפט המנהלי

המשפט המנהלי שייך לתחום המשפט הציבורי.

המשפט המנהלי עוסק בסמכותן של הרשויות המנהליות, במסגרת ההליך המנהלי החל בעבודתן ובהפעלת שיקול הדעת המנהלי ולבסוף,בהחלטות ובמעשים המתבצעים על ידן.

כללי המשפט המנהלי מסדירים את היחסים הפנימיים של המנהל הציבורי, או היחסים בין שר לבין הדרג המקצועי במשרד עליו הוא ממונה. בנוסף, המשפט המנהלי מסדיר את היחסים שבין הרשות המנהלית לפרט (האזרח), ובין הרשות המנהלית לעסקים ולתאגידים.

פרק הזמן בו ניתן לפעול במסגרת הליך מנהלי מוגבל, שכן אם יהיה שיהוי זה יכול להוביל לביטול ההליך ופסילתו.

המשפט המנהלי עוסק באופן פעולתה של הרשות המבצעת. על כן, המשפט המנהלי מבטא גם עקרונות דמוקרטיים (כמו הבטחת הגינות ,שוויון ואי אפליה,אלמנט הסבירות בהחלטה המינהלית).

המשפט המנהלי בא להגן על אינטרסים של יחידים ושל קבוצות חברתיות שונות

רשויות מנהליות הן גופים שהוקמו מכוח חוק ונמנים עם הרשות המבצעת – הממשלה ומשרדיה, השלטון המקומי -עיריות ורשויות מקומיות

.גופים ציבוריים שהוקמו מכוח חוק וגם חברות ועמותות פרטיות הפועלות מתוך סמכות שהקנה להן החוק או שהן בעלות זיקה לשלטון או גופים שעליהם למלא תפקידים חיוניים שעל השלטון למלא.

המשפט המנהלי חל על פעולותיהן של הרשויות המנהליות כאשר הן נעשות מתוקף היותן רשויות שלטון, בעת של פעולותיהן בעלות גוון של פיקוח ורישוי בעירייה

המשפט המנהלי משתרע על מישורים שונים ובהם המישור המאפשר את סמכותם–הליך קבלת ההחלטות שלהן נבדק שיקול הדעת שהפעילו ואז מתקיימת ביקורת השיפוטית

המשפט המנהלי עוסק בעיקרו בביקורת שיפוטית על פעולות המנהל בעוד שהמשפט החוקתי עוסק בביקורת שיפוטית על חוקים של הכנסת, תוך שימת דגש מיוחד על זכויות אדם במדינה

המשפט המנהלי מסדיר ומבקר את נקודות המפגש בין השלטון לבין האזרח בעת שזה מבקש את הסיוע והשרות מהגוף הציבורי.

ההצדקות לקיומו של המשפט המנהלי, הן חברתיות וכלכליות

ככל שהפעולה הרלוונטית נוגעת לסמכות בעלת אופי שלטוני או בזיקה למימד הציבורי, כך תחולת המשפט המנהלי תהא משמעותית יותר, ולעומת זאת, ככל שהפעולה הרלוונטית נוגעת לתחום המשפט הפרטי, כך תחולת המשפט המנהלי תהא פחות משמעותית.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X