אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

Netanel_helf

Netanel_helf

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

שיעור מס 5

עבירות נכללות בעבירות צווארון לבן

 

קבלת טובות הנאה מיניות

ויתור על החזר הלוואה בעקבות הבטחות כוזבות לרווחים בהשקעה.

קבלת קצבה מהביטוח הלאומי לאחר מסירת מסמכים כוזבים.

הוצאת כספים מאדם לצורך השקעה תוך שימוש במרמה וללא כוונה מראש להעניק לו את רווחיו.

זיוף מסמכים על מנת להתקבל למקום עבודה או על מנת לקבל גמול ממקום העבודה  בגין לימודים גבוהים .

 

מרמה יכולה להיות שתיקה.

מרמה יכולה להיות תוך הצגה של מצג שווא שקרי שאין בו בסיס של אמת.

מרמה יכולה להתבצע תוך מסירה של מידע שהוא לא אמת או לא נכון ברובו.

במידה ומתקבל דבר במרמה הרי שאז מתגבשת העבירה סופית.

היסוד השלישי של העבירה – היסוד הנפשי של מודעות מטעמו של מבצע העבירה על המבצע העבירה להיות מודע לכך שהמידע העובדתי שהוא מוסר הוא שקרי וכי הוא מקבל דבר במרמה.

 

החוק להגנה חושפי שחיתויות

 

שחיתות ציבורית מתרחשת כאשר בעל עוצמה משתמש באופן לא הולם בעוצמתו ובסמכויותיו במטרה לקדם את האינטרסים הפרטיים שלו ואת עינייניו האישיים וגם את העיניינים של מי שקרוב אליו .

ליבת התופעה היא שימוש בתפקיד ציבורי בסמכות ציבורית ובמשאבים ציבוריים להשגת מטרות אישיות תוך התעלמות מהאינטרס הציבורי או מנורמות ציבוריות לגיטימיות .

 

כחברה חובתינו לשמור על האנשים אלו .

הם עושים את העבודה המלוכלכת ומשלמים לרב מחיר אישי יקר .

\המוסד האמון על השמירה על חושפי השחיתויות הוא משרד מבקר המדינה. מבקר המדינה רשאי להוציא צו הגנה לחושף השחיתויות ובכך לשמור עליו מהתנכלות המעסיק.

 

בישראל ישנן גם עמותות וארגונים הנלחמים בשחיתות ומסייעים לחושפי השחיתויות , בין היתר למנות את התנועה למען איכות השלטון בישראל החושפת ומטפלת במקרים של שחיתות ציבורית ואת עמותת עוגן . הפועלת למתן ייצוג משפטי ללא תשלום לעובדים חושפי שחיטויות .

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X