אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

Avigdor

Avigdor

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 5 -22.02

המשך שיעור מס’ 4 – עבירות צווארון לבן

  1. קבלת דבר במרמה – מרמה מוגדרת בחוק העונשין בטענה הנטענת בכתב,בעל פה,התנהגות, בדבר עובדה שעניינה בעבר,הווה,עתיד ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין באמת.

 2. החוק להגנת חושפי שחיתויות.

במדינות רבות נחקקו חוקים על מנת להגן על חושפי שחיתות מפני התנכלויות שונות. ברוב המקרים חל איסור לפטר עובד משום שחשף שחיתות במקום עבודתו.

רק בית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך האזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 בחוק.

על פי מבקר המדינה מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך. ההגנה ניתנת לעובד שהודיע בתום לב על מעשי שחיתות במקום העבודה.

אחד מהתנאים להגנה שתינתן לעובד הוא כי הפגיעה שפגע בו הממונה עליו באה בתגובה לחשיפת מעשי השחיתות.

3. זכויות עובדי ציבור בתביעות אזרחיות כנגדם.

נפגעי עבירה זכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם מהעבירה ממנה נפגע.

סוגי הנזק שעליו תובעים מהליך נזקי\אזרחי :

  • כאב וסבל
  • הוצאות רפואיות
  • הפסדי שכר ופגיעה בכושר עבודה
  • עזרה וסיעוד
  • פיצויים עונשיים

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X