אחריות משפטית

סיכום שיעור 9

דרור אהרוני

דרור אהרוני

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

תאריך :21/02/21

מגיש : אהרוני דרור 022750780

אחריות משפטית 132236

שיעור מספר 9

נושא השיעור: מאפייני המשפט המנהלי

המשפט המנהלי מבקר את החלטות הרשות המבצעת. במסגרת של עתירות לבג”ץ, כנגד מעשה או מחדל של רשויות המדינה.

בנוסף ניתן לפנות לבתי משפט לעניינים מנהלים לפסילה של חקיקות שמנה הנידונות במערכת המשפט.

הרשות המבצעת-השלטון המקומי , הממשלה ומשרדיה, גופים ציבוריים, וכן חברות ועמותות פרטיות שפועלות מתוך הסמכות שהקנה להם החוק לדוגמא , מד”א וחברה קדישא.

מטרת המשפט המינהלי, להגן על האזרח ועל חברות וקהילות , מפני רשויות השלטון. למנוע פגיעה בזכויותיהם. על הרשויות לפעול בהתאם לסמכות שניתנה להם בחוק ולא לחרוג ולגרום לפגעה באזרח או בקבוצות.

בשנת 1992 נחקקו חוקי יסוד, מכיוון שאין לישראל חוקה, חוקים אלו מקנים לבג”צ כח רב יותר בהגנה על הפרט. חוקי יסוד אלו עניינם כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק. הם נוגעים לכל אחד ואחד מהאזרחים במדינה ונותן להם את האפשרות לטעון בבג”ץ נגד החלטות השלטון.

דרור אהרוני

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X