אחריות משפטית

סיכום שיעור 2

דרור אהרוני

דרור אהרוני

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הסיכום: 29.12.2020
סיכום שיעור אחריות משפטית.
מגיש אהרוני דרור. 02275780
נושא השיעור: אחריות עובד הציבור בנזיקין בדין הישראלי.
השיעור עסק בזכויות עובדי ציבור, במסגרת עבודתם וההגנה לה הם זכאים בחוק, במקרה של רשלנות עקב פעולות שנעשו ברשות. וכן התמורות שחלו בגישה לזכויות האזרח עקב פעולות של המדינה שגרמו לפגיעה בזכויות הבסיסיות של האזרחים במדינה.
המדינה היא לא מעל החוק. ישנם מקרים שבהם בית המשפט יפסוק לשיפוי ולקבוע שהמדינה והרשויות במדינה, פעלו ברשלנות. לדוגמא, נער שקפץ לבריכה ונפגע מכיוון שהשילוט שעל פי החוק היה אמור להתריע שמדובר במים רדודים, לא נקבע בבריכה כראוי. ולכן בית המשפט קבע שהרשות התרשלה ולא ביצעה את חובתה.
במקרה אחר, ישוב תבע את הצבא עקב נזק שנגרם לשדה חקלאי עקב אבק שכיסה את השדה לאחר פעולת טישטוש של הצבא בגדר המערכת. הפעולה שאכן פגעה בשדה, נבעה מצורך לאומי ביטחוני שנדרש לעשותו. ולכן הרשות לא אשמה בפעולה שנעשתה ביודעין.
מאידך , גם עובד ציבור לא יתבע אישית מכיוון שאם פעולותיו נעשו מתוקף עבודתו וברשות, הוא אישית מוגן, גם אם גרם לפגיעה עקב רשלנות,טעות או בתום לב. המעסיק, הינו המדינה, היא תישא באחריות לפעילות שנעשה בשמה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X