אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

Eyal

Eyal

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

אחריות משפטית -שיעור 5
קבלת דבר במרמה- בין בדבר חומרי כסף רכב , ובין שאינו חומרי כגון טובת הנאה מינית. על מנת להוכיח כי נעשתה עברה של קבלת דבר במרמה יש להוכיח זאת כגון אדם שהציג כי יש לו נסיון תעסוקתי כדי לזכות במשרה או שיש לו יכולת כספית כדי לקבל מימון ,היה ויוכח כי נהג באופן זה יואשם .במקרה וגם זייף מסמך או מעל בסכומים גבוהים יתוסף לכתב האישום גם סעיף נסיבות מחמירות.
הגנה על חושף שחיתויות-חושף השחיתות מהווה חוד החנית במאבק בשחיתות ,אך כיום הוא יכול להיות חשוף להתנכלויות וחרמות ואף לידי פיטורים. מבקר המדינה הינו הגוף האמון על שמירתו של חושף השחיתות והמחוקק מגן עליו מפני פיטורין מפאת הנושא, בנוסף מגן עליו מפני פגיעה בקידומו יציאה להשתלמויות ,פיצוי והטבות בעת פרישתו ממקום העבודה. ניתן לקבל עד 50 אש”ח פיצוי ללא גרימת נזק לחושף השחיתות ועד 500 אש”ח במקרה של הישנות פגיעה באותו עובד שחשף השחיתות.
במדינה ישנן עמותות וארגונים הנותנים סיועם לחושפי השחיתות.
זכויות עובד ציבור בתביעה אזרחית- ישנה הגנה של המדינה/מקום עבודה כל עוד אין כוונת זדון של העובד להזיק לאזרח. כגון ידע שהאזרח סובל מבעיה לבבית ועל אף זאת צרח וביזה אותו והאזרח ניזוק אזי שבמקרה שכזה ישא העובד באחריות וישלם פיצוי אשר יושת עליו . במקרה שמקום העבודה נושא בעול והיינו שהעובד לא פעל בזדון ובית המשפט פסק פיצויים גבוהים אזי שהעובד יכול להיות מוזמן לשימוע ובו יוטלו עליו סנקציות כגון עיכוב דרגה וכו’.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X