אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

neomico

neomico

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

למדנו על חוק הגנת חושפי שחיתויות ותופעת השחיתות הציבורית. ההתנהגות נחשבת מושחתת אם יש בה מימד של פסול מעבר לעצם השימוש בעוצמה הציבורית לעניינים אישיים. שחיתות ציבורית מתייחסת למקרים חמורים שבהם העוצמה הציבורית משמשת במישרין או בעקיפין למטרות אישיות. ישנן זכויות לעובדי הציבור בתחום התביעות האזרחיות נגדם. סוגי הנזק בהליך האזרחי: כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הפסדי שכר, פגיעה בכושר העבודה, עזרה וסיעוד, פיצויים עונשיים וכן פיצויים מוגברים

למדנו על סעיף 7(א) סעיף זה מקנה חסינות לעובד ציבור.

ישנו גם סעיף 7(ג)  סעיף זה אומר תביעה אזרחית נגד עובד ברשות ציבורית.

ישנו גם סעיף 7(ב) סעיף זה תובענה נגד עובד המדינה.

הפרקליטות תייצג את העובד והמדינה תכסה את חבותו  גם בתביעות אזרחיות שהוגשו בעילות שאינן ניזקיות וזאת כל עוד ההתנהלות של העובד לא חרגה מתפקידו ונעשתה תוך כדי עבודתו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X