אחריות משפטית

סיכום שיעור -5

zvikab

zvikab

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: -5

סיכום השיעור

אחריות משפטית– סיכום שיעור 5- צביקה בוכהלטר  –22/02/2021

הפרת אמונים – המתנגדים למצב כיום טוענים שאם רוצים להעניש על פי הפרת אמונים, יש להגדיר מראש בחוק מהם הסעיפים של הפרת אמונים. אם זה יוגדר בחוק זה יהיה יותר ברור. השופטים לא יוכלו “להלביש” על מישהו הפרת אמונים.

  • שוחד מרמה והפרת אמונים הן עבירות המוגדרות לעובדי ציבור.
  • תגובה נגררת – אם אדם יורשע בהפרת אמונים, סביר להניח שיבצעו תגובה נגררת וישפטו אותו גם בבית דין משמעתי.
  • מרמה מוגדרת בחוק העונשין כטענה הנטענת בכתב/בעל פה/בהתנהגות, בדבר עובדה שעניינה בעבר/בהווה/בעתיד ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.
  • דבר” –מוגדר בחוק העונשין כ”מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה”.
  • “מרמה” -מוגדרת בחוק כ”טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת”.

כל מרמה אשר הובילה אדם אחר לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה מסוים היא אקט מרמה

  • פסיקה של העליון קבעה שקבלת דבר במרמה היא הצגת מצג כוזב על ידי הרמאי על מנת להוציא מהקורבן דבר שלא ניתן היה להוציא ממנו ללא מצג המרמה.
  • אילו דברים נכללים ב”דבר” שמקבלים המרמה?

על פי החוק קבלת דבר נחשבת כקבלה פיזית של חפץ או דבר מה אחר שאינו מוחשי למשל:

קבלה של כסף, טובת הנאה, זכייה בתחרות או פרס, זכייה במשרה, קבלת מקרקעין כגון דירה או  מגרשים,קבלת ידע או מידע.

  • במידה ומתקבל דבר, במרמה, הרי שאז מתגבשת העבירה סופית

דוגמאות:

  • אדם אשר טען בראיון העבודה כי יש לו ניסיון תעסוקתי בתחום ובעצם אין לו ניסיון, אזי – לאחר שהוא משיג את המשרה, הוא בעצם קיבל את מבוקשו בידיעה שהוא מרמה את מי שקיבלו לעבודה.
  • אדם שמבקש לקבל כספים, תוך הצגת מצג שווא באשר ליכולת ההחזר שלו, מקבל בעצם דבר במרמה.

 

החוק להגנת שחיתות

שחיתות ציבורית מתרחשת כאשר בעל העוצמה משתמש באופן לא הולם בעוצמתו ובסמכויותיו במטרה לקדם את האינטרסים הפרטיים שלו ואת ענייניו האישיים וגם את העיניינים של מי שקרוב אליו.

חושפי שחיתויות-אחד הכלים החשובים במלחמה בשחיתות שלטונית

חושפי שחיתויות הם חוד החנית במאבק בשחיתות ובטוהר המידות. קשה מאוד לגלות שחיתות בלעדיהם.

לצערנו  גם כיום רוב העובדים שחשפו שחיתות בישראל, כמו במדינות אחרות, סבלו  ועדיין סובלים מהתנכלויות רבות ומחרמות במקום העבודה,עד  לכדי פיטורים.

במדינות רבות נחקקו חוקים על מנת להגן על חושפי שחיתות מפני התנכלויות שונות. ברוב המקרים חל איסור לפטר עובד משום שחשף שחיתות במקום עבודתו.

סעיף 2בחוק מדגיש:

הגנה על מתלונן

   2.(א)  לא יפגע מעסיק בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעסיק, או אפילו שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה שכזו.

    2(ב)  לא יפגע ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד, ולא יגרום לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או אפילו שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.

לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2.

על מי חל החוק-?? הוראות סעיף  3(א)(2) יחולו על כל מעסיק שהוא גוף ציבורי וכן על כל מעסיק שאינו גוף ציבורי המעסיק יותר מ-25 עובדים.

מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך.

חובת הימצאות קשר סיבתי

  תנאי להגנה שתינתן לעובד הוא כי הפגיעה שפגע בו הממונה עליו באה בתגובה לחשיפת מעשי השחיתות.

   כלומר, צריך שיתקיים קשר סיבתי בין החשיפה ובין הפגיעה, ולא כך הוא הדבר כאשר הודעת העובד על מעשי השחיתות באה רק לאחר הפגיעה בו וללא קשר אליה.

אין המעביד יכול להתנות על הגשת תלונה נגדו בפגיעה בתנאי עבודתו של העובד ואין העובד יכול להסכים מראש לפגיעה בתנאי עבודתו ובמעמדו אם יממש את הזכות שהקנה לו החוק להתלונן.

זכויות עובדי ציבור בתביעות אזרחיות כנגדם

נפגעי עבירה זכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהעבירה ממנה נפגעו!!

את הפיצוי ניתן לתבוע בתביעה אזרחית שאינה מותנית בהליך הפלילי, כאשר הנתבע הוא הפוגע שגרם לנזק באופן ישיר. לעתים קיימים “גורמים אחראים” נוספים שהתרשלו ואפשרו את קרות העבירה (למשל מעסיק שאיפשר ברשלנותו את קרות הפגיעה.) חשוב להבחין בין תביעה אזרחית נזיקית רגילה לבין תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים.

התביעה האזרחית אינה מחייבת התקיימות הליך פלילי כנגד הפוגע, ויכולה להיות מוגשת גם כאשר לא התקיים הליך פלילי כנגד הפוגע או גם במקרים בהם ההליך הפלילי הסתיים בזיכוי הנאשם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X