אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

oritgolan

oritgolan

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

חושפי שחיתויות – שחיתות ציבורית מתרחשת כאשר בעל עוצמה משתמש בהן באופן לא הולם בעוצמתו ובסמכויותיו במטרה לקדם את האינטרסים הפרטיים שלו ואת עניינו האישיים.

התנהגות נחשבת מושחתת אם  יש בה מימד נוסף של פסול מעבר לעצם השימוש לעניינים אישיים (פליליות, פגיעה בוטה בנורמות ונזק מוחשי לציבור).

חושפי שחיתויות הם חוד החנית במאבק בשחיתות ובטוהר המידות. קשה מאוד לגלות שחיתות בלעדיהם.

המוסד האמון על השמירה על חושפי שחיתויות הוא משרד מבקר המדינה שרשאי על פי חוק להוציא צו הגנה לחושף השחיתויות בכך לשמור עליו מהמעסיק.

מיהו חושף השחיתויות – זה יכול להיות עובד או חבר בארגון המדווח על התנהגות מושחתת בארגון לאנשים או לגופים שבכוחם לנקוט צעדים מתקנים. התנהגות שאינה הגונה עשויה להתבטא בהפרה של החוק, תקנון, או נהלים והוראות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X