אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

רביע זמירו

רביע זמירו

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

תביעה אזרחית מטעמו של נפגע בדיני נזיקין: את הפיצוי ניתן לתבוע בתביעה אזרחית

את הפיצוי ניתן לתבוע בתביעה אזרח מומלץ להגיש יחד עם כתב התביעה בקשה לצו עיקול זמני על נכסי .

סוגי הנזק שעליו תובעים מהליך נזיקי/אזרחי, כאב וסבל,הוצאות רפואיות,הפסדי שכר ופגיעה בכושר העבודה .

פיצויים מוגברים – במקרה של הריגה, ניתן לתבוע בנוסף את הנזקים הבאים:
הוצאות קבורה, אבלות ומצבה-קיצור תוחלת חיים של המנוח, -שנים אבודות .

חסינות עובד הציבור : עובדי הציבור חשופים ללחצים בדרך של הגשת תביעות אישיות בלתי מוצדקות או איום בהגשת תביעות כאלה, דבר העלול
להשפיע על תפקודם ולשבש את פעילותה של הרשות הציבורית .

לא ניתן להתספק רק בדאגה ובהקניית חסינות לעובדי הציבור ויש להשלים את ההסדר משני היבטים:
הראשון, דאגה לכך שהנפגע מפעולת עובד הציבור יזכה לפיצוי, והשני, מניעת אדישות של עובד הציבור לדרך פעולתו,
לאחר שהוסר החשש מפני תביעה אישית בנזיקין .

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X